Prvo branje četrte pesniške zbirke, LGM, Maribor,
10. 4. 2019 (foto: Nina Zupančič)